0934.279.079

Trang chủ Về chúng tôi Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực

Công ty TNHH CA Water với kinh nghiệm đầu tư, quản lý và vận hành các dự án, hiện nay CA Water là chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực:

  • Đầu các dự án nước sạch, nước thải theo hình thức hội hoá, BOO
  • Khai thác, xử cung cấp nước, thoát nước xử nước thải
  • Khai thác, xử cung cấp nước, thoát nước xử nước thải
  • Khai thác, xử cung cấp nước, thoát nước xử nước thải