0934.279.079

NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH LA GIANG, HUYỆN ĐỨC THỌ, HÀ TĨNH

  • Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt La Giang.
  • Công ty TNHH HT Thành Trung
  • Đang cập nhật...
  • 2021
  • Công Ty TNHH CA Water

    Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt phục vụ cho 05 xã ngoài đê huyện Đức Thọ, gồm: Bùi La Nhân, Quang Vĩnh, Lâm Trung Thủy, Thanh Bình Thịnh và các vùng phụ cận; góp phần thực hiện Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh; cải thiện điều kiện cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân trên địa bàn.