0934.279.079

NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH LA GIANG, HUYỆN ĐỨC THỌ, HÀ TĨNH

  • Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt La Giang.
  • Công ty TNHH HT Thành Trung
  • Đang cập nhật...
  • 2021
  • Công Ty TNHH CA Water

    Hệ thống cấp nước phục vụ các xã trên địa bàn huyện Đức Thọ và huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh, cải thiện điều kiện cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân trên địa bàn.