0934.279.079

Trang chủ Lĩnh vực kinh doanh Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Công ty TNHH CA Water hiện là chủ đầu tư nhiều dự án khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch trên toàn lãnh thổ Việt Nam, cam kết đảm bảo sự phát triển bền vững, thân thiện hài hòa với môi trường tự nhiên. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo lập hình ảnh Công ty ngày càng lớn mạnh về quy mô, vị thế ngày càng cao, thân thiện với cộng đồng.